Cuvinte-cheie "Rezolutiune"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil intrat în patrimoniul Statului ca urmare a rezoluțiunii de plin drept a unui contract de vânzare cumpărare pentru nerespectarea obligației asumată de cumpărător. Pact comisoriu de gradul IV. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Cesiunea contractului în temeiul H.G. nr. 626/2001. Rezoluţiunea contractului. Condiţii de admisibilitate din perspectiva principiului neretroactivităţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni. Daune-interese solicitate în temeiul art. 21 din O.G. nr. 25/2002. Condiţii şi efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluțiunea contractului. Condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre AGA. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Prezumţie de valabilitate a actului juridic. Efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni. Prescripția dreptului material la acțiune

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare. Având-cauză. Calitate procesuală activă. Condiţii şi admisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract comercial. Profit reprezentat de diferenţa dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare. Rezoluţiune. Cauză ilicită şi imorală

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice