Cuvinte-cheie "revendicare"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Respingerea căii de atac a apelului. Lipsa examinării efective a criticilor formulate prin motivele de apel. Nemotivarea hotărârii. Casare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil aparținând domeniului public al statului. Acțiune în revendicare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren aparținând fondului forestier. Proprietate publică. Acțiune în revendicare. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea nevalabilității titlului statului și a nulității actelor de înstrăinare a unui imobil naționalizat, cu consecința repunerii părților în situația anterioară. Acțiune în revendicare. Existența unui ”bun actual” în patrimoniul solicitantului. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1. Admisibilitatea acțiunii în revendicare a unui imobil aflat în proprietatea unei persoane fizice la data intrării în vigoare a legii speciale de reparație. 2. Respingerea, în rejudecare, a acțiunii în temeiul unei alte excepții decât cea în raport de care fusese respinsă cererea de chemare în judecată în primul ciclu procesual. Greșita reținere a încălcării principiului non reformatio in peius. 3. Prioritatea soluționării excepției de netimbrare în raport cu cererea de aderare la apel

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil intrat în proprietatea statului în baza unui certificat de vacanță succesorală. Desființarea actului. Titlu nevalabil. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001 în lipsa unei ”preluări abuzive”. Valorificarea pretențiilor pe calea dreptului comun

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice