Cuvinte-cheie "Refuz nejustificat"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Schema de sprijin prin certificate verzi acordată de România pentru centralele de energie electrică din surse regenerabile. Litigiu având ca obiect contestarea refuzului nejustificat al ANRE de a regulariza numărul certificatelor verzi pe perioada în care producătorul nu a deținut decizie de acreditare valabilă. Caracter nefondat

 • Învestirea instanţei de contencios administrativ cu o cerere vizând anularea refuzului nejustificat al pârâtului şi acordarea dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Respingerea apelului ca inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ. Obiectul acțiunii judiciare. Refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri. Irelevanța caracterului explicit sau implicit al refuzului dedus judecății ca obiect al unei acțiuni în contencios administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ. Obiectul acțiunii judiciare. Refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri. Irelevanța caracterului explicit sau implicit al refuzului dedus judecății ca obiect al unei acțiuni în contencios administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere către ANPC de revocare a măsurilor de oprire a comercializării a unor produse. Lipsa răspunsului. Refuz nejustificat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere către ANPC de revocare a măsurilor de oprire a comercializării a unor produse. Lipsa răspunsului. Refuz nejustificat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Practici comerciale incorecte. Ordin emis de ANPC. Revenirea la dobânda inițială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea refuzului nejustificat de soluționare a unei cereri. Încălcarea principiului disponibilității prin calificarea cererii ca fiind acțiune în anularea unui act administrativ tipic. Consecințe asupra soluției de admitere a excepției inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsura trecerii în rezervă a unui cadru militar dispusă în considerarea acelorași fapte pentru care ulterior a fost pronunțată o hotărâre penală definitivă de condamnare. Constatarea de către CEDO a încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Repunerea în situaţia anterioară trecerii în rezervă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Soluţia instanţei de fond este nelegală în ceea ce pri-veşte obligarea recurenţilor pârâţi, consilieri judeţeni, să adopte o hotărâre de validare a mandatului de consilier jude¬ţean al reclamantului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice