Cuvinte-cheie "Recurs"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării silite a hotărârii judecătorești pronunțată de o curte de apel, prin care au fost acordate drepturi salariale, reprezentând plata actualizată a sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică. Competenţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 221/2009. Modificări legislative aduse prin Legea nr. 202/2010 referitoare la cale de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cazurile de casare prevăzute în art. 3859 alin. (1) pct. 12 teza I şi 18 C. proc. pen. Distincţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (12) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (1^2) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (12) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Declararea căii de atac a recursului peste termenul prevăzut de dispozițiile procedurale. Tardivitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs declarat peste termenul prevăzut de dispozițiile procedurale. Tardivitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea recursului declarat împotriva unei încheieri de suspendare a judecății, pronunțată de instanța de recurs

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Motivarea hotărârii judecătoreşti. Sintagma “pentru aceleaşi considerente”. Necercetarea fondului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice