Cuvinte-cheie "Recurs"

 • Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de a realiza un act de executare. Condiţii

 • Executare creanţă fiscală. intervenirea desfiinţării titlului de creanţă în cursul soluţionării recursului declarat împotriva sentinţei prin care s-a soluţionat contestaţia la executare. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de filtrare a recursului. Raport. Sancţiunea aplicabilă în cazul neîndeplinirii condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 493 alin. (5) din noul Cod de procedură civilă

 • Sentinţă prin care judecătoria respinge cererea privind luarea măsurii de siguranţă a internării medicale. JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiune pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cazuri de casare. Legea nr. 2/2013

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre pronunţată într-o acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Recurs formulat în temeiul art. 3041 C. proc. civ. din 1865. Limitele controlului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aplicarea sancţiunii nulităţii recursului. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 318 teza a II-a C. proc. civ. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Dezlegare în drept în primul ciclu procesual. Incidenţa art. 315 C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea competenței materiale de primă instanță prin decizie de casare. Imposibilitatea formulării unor critici pe aspectul necompetenței instanței în calea de atac a recursului. Autoritate de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Recurs. Admisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice