Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asistenţă juridică. Inserarea în contract a unui pact de quota litis. Sancţiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţa. Îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea cererii de atragere a răspunderii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţa. Atragerea răspunderii administratorului. Interes personal în continuarea activității

 • Insolvenţa. Atragerea răspunderii administratorului. Contabilitate fictivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa rovinietei valabile. Plângere împotriva procesului verbal de contravenție. Instanța competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea unui litigiu în absența părților fără ca acestea să fi solicitat judecata în lipsă. Încălcarea principiilor contradictorialității și a dreptului la apărare. Nulitatea hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele naturii actului juridic asupra condiţiilor de învestire a instanţei de contencios administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Exercitarea dreptului de retragere din societate întemeiată pe dispoziţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990 . Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea grupelor de muncă, întocmirea şi eliberarea adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă (potrivit legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001). Lipsa calităţii procesuale pasive a Casei Judeţene de Pensii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Strămutarea litigiului ce vizează fondul dreptului. Instanța competentă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice