Cuvinte-cheie "Raspundere civila contractuala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opozabilitatea efectelor contractului. Operă muzicală. Comunicare publică. Utilizator. Calitate procesuală pasivă. Răspundere contractuală. Autorizație licență neexclusivă. Contract de finanțare nerambursabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nevalorificarea efectului întreruptiv al prescripţiei cu privire la un act de recunoaştere a datoriei. Răspundere civilă contractuală. Închiriere. Clauză penală. Penalități de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea serviciilor juridice. Notificare de încheiere a unui act adițional. Cerere de executare silită. Prescripția dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea serviciilor juridice. Notificare de încheiere a unui act adițional. Cerere de executare silită. Prescripția dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă contractuală pentru lipsa de folosinţă a imobilului. Întreruperea cursului prescripţiei. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii: alegerea între răspunderea contractuală şi cea delictuală. Dispoziţii procedurale: motiv de apel invocat în dezbaterea asupra fondului căi de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hărţuirea morală (fenomenul de tip mobbing la locul de muncă)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţii contractuale. Succesor cu titlu particular al debitorului. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contracte. Calificarea convenţiei părţilor. Contract de intermediere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. 2) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice