Cuvinte-cheie "Practician in insolventa"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Stabilirea culpei procesuale a debitoarei. Obligarea practicianului în insolvență la plata cheltuielilor de judecată. Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 274 din Codul de procedură civilă din 1865

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Selecţia practicienilor în insolvenţă de către ANAF. Adeverinţa eliberată de Uniunea Practicienilor în insolvenţă privind accesul la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă prin intermediul abonamentului contractat de UNPIR

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Acțiune în desființarea unor acte emise de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în derularea procedurii proprii de selecție a practicianului în insolvență. Instanța competentă material să soluționeze acțiunea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia practicianului în insolvenţă de a face dovada calităţii şi de a depune poliţa de asigurare. Verificare poliţei de asigurare la desemnarea practicianului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia practicianului în insolvenţă de a face dovada calităţii şi de a depune poliţa de asigurare. Verificare poliţei de asigurare la desemnarea practicianului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acţiune în pretenţii. Plată parţială a datoriei. Efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 2538 NCC. 2) Exercitarea activităţii specifice unui practician în insolvenţă de către o persoană fizică autorizată. Inadmisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006

 • Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

 • [Rezultatele] Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă – sesiunea octombrie 2015

 • Selecția practicienilor în insolvență agreați de ANAF

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice