JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acţiune în pretenţii. Plată parţială a datoriei. Efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 2538 NCC. 2) Exercitarea activităţii specifice unui practician în insolvenţă de către o persoană fizică autorizată. Inadmisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006

12 nov. 2019
Vizualizari: 105
  • NCC: art. 1178
  • NCC: art. 1182
  • NCC: art. 1186
  • NCC: art. 2537
  • NCC: art. 2538 alin. (1)-(2)
  • NCPC: art. 9 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 86/2006: art. 4 alin. (1)

1) Una din cauzele de întrerupere a cursului prescripției reglementate prin art. 2537 C. civ. este recunoașterea, în orice mod, a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripția. În legătură cu recunoașterea dreptului, art. 2538 alin. (1) C. civ. evidențiază că aceasta se poate face unilateral sau convențional și poate fi expresă sau tacită.
Potrivit art. 2538 alin. (2) C. civ., recunoașterea este tacită atunci când rezultă fără echivoc din manifestări care să ateste existența dreptului celui împotriva căruia curge prescripția, textul de lege indicând ca acte de recunoaștere tacită plata parțială a datoriei, achitarea în tot sau în parte a dobânzilor sau penalităților și altele asemenea. Prin urmare, plata parțială reprezintă o manifestare de voință, care, în accepțiunea art. 2538 alin. (2) C. civ., atestă fără echivoc recunoașterea dreptului creditorului obligației de plată în cadrul raportului juridic încheiat de părți, neavând valențele unei prezumții simple câtă vreme are ca efect întreruperea cursului prescripției.
2) Activitatea de practician în insolvență se poate exercita doar în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006, respectiv în cabinete individuale, societăți profesionale cu răspundere limitată (SPRL) și întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau practicianul în insolvență poate avea calitatea de colaborator ori angajat al uneia dintre formele de exercitare a profesiei.
Persoana fizică autorizată nu se confundă cu entitățile constituite și organizate în formele prevăzute de art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006, iar activitatea sa nu poate să coincidă cu activitatea specifică practicianului în insolvență, limitată la procedurile de insolvență și la atribuțiile conferite de lege sau de judecătorul sindic în cadrul acestei proceduri speciale administratorului/lichidatorului judiciar, practician în insolvență.

(I.C.C.J., secția a II-a civilă, decizia nr. 2041 din 12 noiembrie 2019 )


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acțiune în pretenții. Plată parțială a datoriei. Efecte din perspectiva dispozițiilor art. 2538 NCC. 2) Exercitarea activității specifice unui practician în insolvență de către o persoană fizică autorizată. Inadmisibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006 was last modified: martie 31st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.