Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

3 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3292

Despre

  • M. Of. nr. 888 din 26 noiembrie 2015
  • Hotărârea UNPIR nr. 2/2015
  • Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician

Actul modificatActul modificatorSumar
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 (M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015)Hotărârea UNPIR nr. 2/2015 (M. Of. nr. 888 din 26 noiembrie 2015)modifică: art. 24 alin. (1) lit. b), art. 48, art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1) lit. b), art. 73 lit. d), art. 74 alin. (1), art. 77 alin. (2), art. 78 alin. (4), art. 84 alin. (1),  art. 98 alin. (3), art. 102 alin. (2), art. 103 alin. (2) și (3), art. 109, art. 8 și 9 din anexa nr. 5
introduce: art. 841, art. 84 alin. (3)-(6), art. 98 alin. (5), par. 4 anexa nr. 1, art. 12 din anexa nr. 5

 

În M. Of. nr. 888 din 26 noiembrie 2015, s-a publicat Hotărârea UNPIR nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015).

 

Art. 24 alin. (1) lit. b) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) lit. b) prevedea: Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoacă de:

(…)

b) 25% din numărul membrilor Uniunii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) lit. b) prevede: „Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoacă de:

(…)

b) 25% din numărul membrilor compatibili ai Uniunii”.

 

Art. 48 din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 dispunea faptul că Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general, al cărui salariu se stabilește de președintele Uniunii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 dispune: „Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general. Statele de funcții și de salarii ale personalului din cadrul Secretariatului general se stabilesc de președintele Uniunii”.

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 52 alin. (1) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 alin. (1) stabilea faptul că la examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvență stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională și care au urmat numărul minim de ore de pregătire profesională stabilite prin statutul INPPI.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (1) stabilește: „La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvență stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională și care au urmat numărul minim de puncte de pregătire profesională stabilite în conformitate cu dispozițiile statutului INPPI”.

 

Art. 56 alin. (1) lit. b) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 56 alin. (1) lit. b) dispunea faptul că adunarea generală a filialei se convoacă de:

(…)

b) 25% din numărul membrilor filialei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56 alin. (1) lit. b) dispune: „Adunarea generală a filialei se convoacă de:

(…)

b) 25% din numărul membrilor compatibili ai filialei”.

 

Art. 73 lit. d) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 73 lit. d) prevedea faptul că înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului național de conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligația de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în profesie. înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă și este efectuată de Secretariatul general numai după:

(…)

d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR și a cotizației pe anul în curs în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de admitere;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 73 lit. d) prevede: „Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului național de conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligația de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în profesie. înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă și este efectuată de Secretariatul general numai după:

(…)

d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR și a cotizației pe anul în curs în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei de admitere”.

 

Art. 74 alin. (1) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 74 alin. (1) dispunea faptul că persoanele care au calitatea de avocat și care solicită primirea în profesie cu scutire de examen și de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 74 alin. (1) dispune: „Persoanele care au calitatea de avocat, judecător, judecător-sindic sau notar și care solicită primirea în profesie cu scutire de examen și de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie”.

 

Art. 77 alin. (2) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 77 alin. (2) prevedea faptul că structura cursurilor de formare profesională, precum și numărul orelor de pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului I.N.P.P.I.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 77 alin. (2) prevede: „Structura cursurilor de formare profesională, precum și numărul punctelor de pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului INPPI”.

 

Art. 78 alin. (4) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 78 alin. (4) stabilea faptul că raporturile dintre stagiar și practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înțelegerea dintre părți, care va fi solicitat de Uniune numai în situații litigioase.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 78 alin. (4) stabilește: „Raporturile dintre stagiar și practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înțelegerea dintre părți, care va fi depus spre opozabilitate la Uniune împreună cu celelalte documente de înscriere”.

 

Art. 84 alin. (1) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 84 alin. (1) dispunea faptul că radierea din Registrul formelor de organizare se realizează în următoarele situații:

a) la cererea practicianului în insolvență, în cazul cabinetului individual și IPURL, la cererea formulată în baza hotărârii AGA conform contractului de societate, în cazul SPRL;

b) în cazul prevăzut la art. 12 alin. (5);

c) în cazul prevăzut la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;

d) în cazul prevăzut la art. 20 din O.U.G.;

e) în cazul fuziunii sau divizării (ce are ca efect încetarea existenței unei forme de exercitare a profesiei).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 84 alin. (1) dispune: „(1) Radierea din Registrul formelor de organizare se realizează prin hotărâre a Consiliului național de conducere al UNPIR în următoarele situații:

a) la cererea practicianului în insolvență, în cazul cabinetului individual și IPURL sau la cererea formulată în baza hotărârii Adunării generale a asociaților conform contractului de societate, în cazul SPRL;

b) în cazul suspendării la cererea practicianului în insolvență, prevăzut la art. 12 alin. (5);

c) în cazul sancțiunii disciplinare de excludere definitivă din UNPIR, prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;

d) în cazul în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat pe o perioadă mai mare de 3 luni, fără transformarea în cabinet individual sau întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, prevăzut la art. 20 din O.U.G.;

e) în cazul fuziunii, divizării sau dizolvării (ce are ca efect încetarea existenței unei forme de exercitare a profesiei)”.

 

Art. 84 alin. (3)-(6) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Noua reglementare

La art. 84, după alin. (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6).

Potrivit noii reglementări, art. 84 alin. (3)-(6) prevăd:

(3) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b) operațiunea de radiere din Registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care își desfășura activitatea practicianul în insolvență suspendat la cerere survine de drept.

(4) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. c) operațiunea de radiere din registrul formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care își desfășura activitatea practicianul în insolvență sancționat disciplinar survine de drept la momentul rămânerii definitivă a hotărârii disciplinare, constatat prin decizie disciplinară sau, după caz, prin decizie definitivă și irevocabilă pronunțată de instanțele judecătorești.

(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) situația în care s-a pronunțat o hotărâre de suspendare a efectelor deciziei disciplinare de excludere din profesie sau situația în care nu a fost pronunțată o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă ce are ca obiect anularea sancțiunii disciplinare.

(6) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. d) operațiunea de radiere din Registrul formelor de organizare survine de drept, după trecerea termenului de 3 luni”.

 

Art. 841 din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Noua reglementare

După art. 84 se introduce un nou articol, art. 841.

Potrivit noii reglementări, art. 841 prevede: „Formele de exercitare a profesiei se dizolvă prin:

a) hotărârea luată în unanimitate de asociați;

b) radierea din profesie a tuturor asociaților;

c) decesul tuturor asociaților;

d) dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;

e) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații;

f) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

g) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

h) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea societății;

i) falimentul societății;

j) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății”.

 

Art. 98 alin. (3) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 98 alin. (3) dispunea faptul că în cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu și, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiași practician, fie altuia, eventual și cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 3.000 lei, respectiv cel al practicianului care a finalizat dosarul, la care se adaugă cheltuielile făcute de acesta din urmă. Această plată se va face pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenței.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 2/2015) was last modified: decembrie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter