Cuvinte-cheie "partile"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 pct. 8 NCPC. Lipsa calităţii de parte în litigiul în care s-a pronunţat hotărârea a cărei anulare se solicită. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 pct. 8 NCPC. Lipsa calităţii de parte în litigiul în care s-a pronunţat hotărârea a cărei anulare se solicită. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţia lipsei calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată. Caracterul dilatoriu al excepţiei. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenţie accesorie formulată de creditorul chirografar în litigiul de muncă dintre societate şi un alt creditor. Condiţii de admisibilitate din perspectiva interesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiții de exercitare a acțiunii civile. Alte persoane care pot lua parte la judecată. Intervenția voluntară. Interesul de a acționa

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit fostului proprietar. Acțiune în restituirea contravalorii îmbunătățirilor formulată de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă. Modificări legislative intervenite pe parcursul soluționării litigiului. Aplicarea dispozițiilor legii speciale de la momentul introducerii cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenţie accesorie formulată în favoarea lichidatorului judiciar. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 61 alin. (3) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenţie accesorie formulată în favoarea lichidatorului judiciar. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din noul Cod de procedură civilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Invocarea aceluiași titlu de proprietate față de toate părțile chemate în judecată. Unicitatea cauzei juridice. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Coparticiparea procesuală pasivă obligatorie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice