Cuvinte-cheie "Hotarare judecatoreasca"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare în regim de carte funciară. Imobil intrat în proprietatea Statului prin hotărâre judecătorească. Compararea titlurilor de proprietate. Inopozabilitatea hotărârii judecătorești față de moștenitorii fostului proprietar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Încălcarea dispoziţiilor art. 297 C. proc. civ. de către instanţa de control. Nelegala trimitere spre rejudecare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Exequatur. Obligativitatea parcurgerii procedurii speciale pentru recunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțată de o instanță a unui stat membru al Uniunii Europene în situația în care acțiune a fost promovată înainte de data aderării României la Uniunea Europeană

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii judecătoreşti cu privire la acordarea penalităţilor de întârziere. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Cerere de îndreptare eroare materială vizând cheltuielile de judecată acordate. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Considerente. Efectele acestora în ceea ce priveşte puterea de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa minutei. Decizie pronunţată în apel. Casare cu trimitere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească nemotivată. Nulitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Lipsa unei motivări coerente și suficiente din perspectiva aplicării dispozițiilor art. 6.1 din Convenția europeană a drepturilor omului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice