Cuvinte-cheie "Fonduri publice"

 • Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (I)

 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 – modificări (O.U.G. nr. 35/2015): Majorarea salariului personalului din sistemul public sanitar

 • Legea educației naționale nr. 1/2001 – prorogări și finanțări (Legea nr. 220/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 83/2013)

 • Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.G. nr. 15/2015)

 • Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – completări (O.G. nr. 14/2015)

 • O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri – modificări (Legea nr. 171/2015)

 • Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – modificări (O.U.G. nr. 27/2015)

 • O.U.G. nr. 31/2015 pentru modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015

 • Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – modificări (O.U.G. nr. 26/2015)

 • Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – completări (H.G. nr. 427/2015)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice