O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri – modificări (Legea nr. 171/2015)

10 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2295

Despre

  • M. Of. nr. 480 din 1 iulie 2015
  • Legea nr. 171/2015
  • O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
Actele modificateActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 2/2015
(M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015)
Legea nr. 171/2015
(M. Of. nr. 480 din 1 iulie 2015)
modifică: art. XII alin. (3) lit. a)
Legea nr. 69/2000
(M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. și compl. ult.)
modifică: art. 181 alin. (1) lit. b)
Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
(M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.)
introduce: art. 141


 

În M. Of. nr. 480 din 1 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 171/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.

Legea nr. 171/2015 modifică următoarele acte normative:

– O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015);

– Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. și compl. ult.);

– Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

Modificarea O.U.G. nr. 2/2015

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 2/2015 prin Legea nr. 171/2015:

Art. XII alin. (3) lit. a) O.U.G. nr. 2/2015 (modificată prin Legea nr. 171/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. XII alin. (3) lit. a) prevedea faptul că sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale puteau fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) pentru cheltuielile aflate în sarcina:

a) unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. XII alin. (3) lit. a) prevede: „Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) pentru cheltuielile aflate în sarcina:

a) unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale fie semnatare ale contractelor de finanțare nerambursabile, fie obligate la cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza prevederilor contractelor de finanțare sau a acordurilor de parteneriat și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local”.

 

Modificarea Legii nr. 69/2000

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 prin Legea nr. 171/2015:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Art. 181 alin. (1) lit. b) Legea nr. 69/2000 (modificată prin Legea nr. 171/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 181 alin. (1) lit. b) dispunea faptul că prin hotărâre a consiliului local/consiliului județean, se puteau repartiza sume din bugetul local pentru:

(…)

b) finanțarea activităților sportive de interes național, altele decât cele de interes general, ale cluburilor sportive și asociațiilor sportive participante în competițiile sportive naționale și internaționale, exclusiv în baza contractelor de finanțare a programelor sportive, încheiate conform prevederilor art. 69. Activitățile sportive de interes național sunt acțiunile de selecție, pregătire și participare în competiții incluse în sportul de performanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 181 alin. (1) lit. b) prevede: „Prin hotărâre a consiliului local/consiliului județean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:

(…)

b) finanțarea activității structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit în condițiile legii, participante la competițiile sportive locale, regionale, naționale și internaționale, organizate în conformitate cu statutul și regulamentele federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, în baza contractelor și a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecție, participare, pregătire, organizare de competiții și evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finanțate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor și programelor sportive, inclusiv cele de natură salarială”.

 

Modificarea Legii-cadru nr. 284/2010

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prin Legea nr. 171/2015:

Art. 141 anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 484/2010 (modificată prin Legea nr. 171/2015)
Noua reglementare

După articolul 14 al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, se introduce un nou articol, art. 141.

Potrivit noii reglementări, art. 141 prevede: „Solda funcției de bază, respectiv salariul de bază, stabilite conform legii, pentru personalul Ministerului Apărării Naționale, încadrat în structuri NATO care funcționează pe teritoriul României, se majorează cu 30%”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 171/2015

Art. III are următorul conținut:

(1) În situații excepționale, când veniturile din privatizare sunt utilizate ca sursă pentru împrumuturile acordate de Ministerul Finanțelor Publice sub formă de ajutor de stat individual pentru salvare, la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare notificat de autoritatea competentă, împrumuturile se transformă în ajutor de stat de restructurare, odată cu stingerea obligației beneficiarului de restituire a împrumutului și a costurilor aferente, și implicit a reîntregirii veniturilor din privatizare. Costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează.

(2) Garanțiile de orice natură, aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv cele constituite de către organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sub forma unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor mobile sau imobile, în vederea garantării împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice, se eliberează, la solicitarea acestuia, după data transformării ajutorului de stat individual pentru salvare în ajutor de stat de restructurare, ca urmare a transmiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a ajutorului de stat pentru restructurare.

(3) În situația în care beneficiarul împrumutului acordat din sursa prevăzută la alin. (1) intră în lichidare, creanțele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc și se execută în condițiile legii. La data intrării în lichidare a beneficiarului obligația de reîntregire a veniturilor din privatizare se stinge, iar costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la bugetul de stat.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și împrumuturilor din venituri din privatizare acordate de Ministerul Finanțelor Publice, sub formă de ajutor de stat individual de salvare, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care Comisia Europeană nu a aprobat planul de restructurare, precum și în situația în care împrumutatul nu a intrat în lichidare, conform legii”.

Art. IV alin. (1) prevede faptul că sistemul de salarizare pentru personalul din cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește faptul că asimilarea funcțiilor și a drepturilor de natură salarială din cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO cu funcțiile și nivelul drepturilor de natură salarială al acestora din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și al ministrului pentru societatea informațională.

Potrivit celui de-al treilea alineat, condițiile de studii și vechime specifice pentru personalul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se stabilesc în conformitate cu prevederile legale pentru personalul contractual din sistemul public.

O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri – modificări (Legea nr. 171/2015) was last modified: iulie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.