O.U.G. nr. 31/2015 pentru modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015

6 iul. 2015
Vizualizari: 2303

Despre

  • M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 31/2015
  • Modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

Actul modificatorActele modificate
O.U.G. nr. 31/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)Legea nr. 21/1996 (rep. M. Of. nr. 240 din 3 aprilie 2014; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.)

În M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (rep. M. Of. nr. 240 din 3 aprilie 2014; cu modif. ult.) și pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.).

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată având în vedere:

– faptul că modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 în anul 2015 reprezintă una dintre condiționalitățile asumate de Guvernul României față de Banca Mondială, în vederea încheierii seriei de împrumuturi pentru politici de dezvoltare din partea instituției internaționale, în vederea respectării angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor cu organismele internaționale, modificarea acestui act normativ este necesar a se realiza în cel mai scurt timp.

– recomandările Băncii Mondiale de modificare a legislației naționale incidente în domeniul concurenței, pentru a consolida convergența acesteia cu cele mai bune practici internaționale.

– prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței, alături de autoritățile de concurență ale statelor membre, a devenit competent să aplice prevederile art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazuri individuale. În temeiul regulamentului menționat anterior, Consiliul Concurenței a dobândit obligații a căror nerespectare poate conduce la declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii privind o eventuală neîndeplinire a acestora de către România, în calitatea sa de stat membru. Comisia Europeană poate întreprinde orice inspecție necesară la întreprinderi și asociațiile de întreprinderi.

– faptul că în baza dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, autorității române de concurență i se poate solicita, în orice moment, efectuarea unei inspecții în numele Comisiei Europene sau al unei alte autorități de concurență dintr-un stat membru. Astfel de solicitări din partea Comisiei Europene au avut deja loc în alte state membre. În acest context este necesară reglementarea de urgență, la nivel național, a unor aspecte fără de care nu se poate asigura o respectare deplină a obligației de cooperare pe care Consiliului Concurenței o are în relația cu Comisia Europeană, precum și cu celelalte autorități naționale de concurență din statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, se impune crearea unui cadru legislativ care să permită efectuarea de inspecții inopinate în orice spații în care întreprinderile își desfășoară activitatea, nu doar în spațiile pe care acestea le dețin legal.

– faptul că în absența unui cadru legal adecvat, care poate fi asigurat doar prin modificarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform respectivei ordonanțe de urgență, consecințele negative imediate sunt reprezentate de o eventuală declanșare de către Comisia Europeană a procedurii privind neîndeplinirea obligațiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate națională de concurență, nu dispune în prezent de toate mijloace necesare îndeplinirii obligațiilor de cooperare cu Comisia Europeană, obligații care decurg din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

 

 Prevederile O.U.G. nr. 31/2015

La art. I sunt prevăzute modificările aduse Legii nr. 21/1996, unde au loc modificări, completări sau abrogări.

Potrivit art. II, de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, investigațiile declanșate în baza art. 5 alin. (1) lit. f) și g) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi declanșate în baza dispozițiilor generale ale art. 5 alin. (1), iar investigațiile declanșate în baza art. 6 alin. (1) lit. e) și f) din același act normativ se consideră a fi declanșate în baza dispozițiilor generale ale art. 6 alin. (1).

La art. III, se prevede completarea O.U.G. nr. 83/2014 prin introducerea, la art. 1, a unui nou alineat, alin. (52).

Conform art. IV, Regulamentele și instrucțiunile Consiliului Concurenței necesare punerii în aplicare a prevederilor respectivei ordonanțe de urgență vor fi emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

O.U.G. nr. 31/2015 pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 was last modified: iulie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.