Cuvinte-cheie "Expertiza"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Rolul judecătorului în aflarea adevărului. Analiză prin raportare la principiile fundamentale ale procesului civil: principiul imparțialității instanței, principiul contradictorialității, al disponibilității, principiul dreptului la apărare și principiul egalității părților. 2) Dovedirea situației de fapt fiscale. Caracterul de mijloc de probă al corespondenței electronice. Limitele în care instanța de recurs poate analiza, în contextul procedural oferit art. 488 alin. (1) pct. 8 C. porc civ, criticile de recurs vizând aspecte ce țin de probatoriul cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Competenţa procurorului. Expertiză. Excluderea probelor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatare încadrare în grupa a II a de muncă. Neîncuviinţarea de către prima instanţă a probei cu expertiză. Principiului rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Expertiză. Nulitate relativă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Expertiză. Nulitate relativă

 • Noile prevederi ale Codului de procedură penală privind ascultarea persoanelor, percheziţia şi expertiza

 • Aspecte de noutate privind reglementarea generală a expertizei şi constatării în noul Cod de procedură penală (II)

 • Aspecte de noutate privind reglementarea generală a expertizei şi constatării în noul Cod de procedură penală (I)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Solicitarea anulării sentinţei pentru încălcarea normelor în vigoare, fără specificarea textului exact. Lipsa rolului activ al instanţei de apel. Neasigurarea exigenţelor privind un proces echitabil

 • Despre probe în dreptul fiscal românesc

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice