Cuvinte-cheie "decadere"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Termenul limită pentru depunerea obiecţiunilor la raportul final

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repunerea în termenul de înregistrare a declaraţiilor de creanţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de sancţionare disciplinară. Momentul de la care începe să curgă termenul în care poate fi emisă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Marcă. Decăderea din drepturile conferite de marcă pentru lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii reorganizării în condiţiile art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Termenul de executare a planului de reorganizare şi aplicabilitatea art. 107 din Legea nr. 85/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanţă nescadentă la data deschiderii procedurii insolvenţei. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în garanție formulată după închiderea dezbaterilor asupra fondului. Limitele învestirii instanței de judecată. Liberul acces la instanță. Condiții de realizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Natura juridică a termenului de 60 de zile de la înregistrarea notificării, prevăzut de Legea nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea decizie de recalculare a pensiei. Consecinţele juridice ale nerespectarii termenului legal de 45 zile de la comunicare prevăzut pentru depunerea contestaţiei contra unei astfel de decizii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act administrativ fiscal. Efectele comunicării prin publicitate cu rea-credinţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice