Cuvinte-cheie "Calitate procesuala pasiva"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate pe acţiuni având ca unic acţionar un consiliu local. Natura juridică a hotărârii adoptate în această calitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea titularului cererii de chemare în garanţie la plata cheltuielilor de judecată efectuate de persoana chemată în garanţie, în situația respingerii acestei cereri

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea Statului Român prin M.F.P. în cadrul unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu având ca obiect o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Obligaţia citării conducătorului autorităţii publice

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Eliberarea adeverinţei privind atestarea grupei de muncă. Lichidarea societăţii la care s-a desfăşurat munca. Lipsa calităţii procesuale pasive a societăţii care a preluat arhiva societăţii desfiinţate doar pentru păstrarea, conservarea şi asigurarea evidenţei faptice

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Distribuţie de energie electrică. Deconectarea consumatorului de la reţea în cazul consumului fraudulos. Acţiune în obligarea la reluarea furnizării energiei. Calitate procesuală pasivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Părţile raportului de drept fiscal. Acţiune intentată de angajat împotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor reţinute în plus cu titlu de contribuţii şi impozit. Respingere pentru lipsa calităţii procesuale pasive

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursare drepturi de import. Aplicabilitatea art. 258 şi urm. C. vamal. Autoritatea competentă să se pronunţe asupra cererii de rambursare

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice