Revista Universul Juridic

 • Considerații din doctrina americană asupra necesităţii regulii exclusiunii

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 20/2016 (M. Of. nr. 1049/27.12.2016): Dispoziţiile art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă. Înţelesul noţiunii de „acord” al părţilor

 • Aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A. și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Sesiunea anulă de comunicări științifice „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competenţa de a judeca cererea de redeschidere a procesului penal

 • Aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017 și alte proiecte de acte normative (Ședință de Guvern)

 • Comentariu la Decizia civilă nr. 2131/2015 a ÎCCJ, Secția I civilă. Contract de vânzare-cumpărare încheiat potrivit Legii nr. 112/1995 lovit de nulitate absolută. Acțiune în daune – interese constând în contravaloarea îmbunătățirilor aduse imobilului. Admisibilitatea acțiunii în evacuare formulată de proprietarul actual. Efectele dreptului de retenție

 • Aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (OMFP nr. 2844/2016)

 • Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin OPANAF nr. 3.770/2015 (OPANAF nr. 3592/2016)

 • Conferință Ştiinţifică Internaţională „Provocările Societăţii Cunoaşterii” – ediția a XI-a

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice