Cuvinte-cheie "Calitate procesuala pasiva"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă. Omisiunea părţii de a exercita calea de atac a apelului împotriva soluţiei de respingere a excepţiei. Motiv invocat omisso medio

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în pretenții având ca obiect sume aferente cofinanțării publice. Cerere de chemare în garanție a ministerului în subordinea căruia funcționează pârâta. Condiții de admisibilitate în raport cu dispozițiile O.U.G. nr. 64/2009

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut. Restituirea împrumutului. Înscris autentic. Înscris sub semnătură privată. Înscris recognitiv. Dovada actului. Sarcina probei. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Publicarea pe pe pagina de internet a instanței de judecată a datelor cu caracter personal. Despăgubiri morale. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Taxă claw-back. (a) Stabilirea bazei de calcul. (b) Lipsa calității procesuale pasive a CNAS în privința capătului de cerere referitor la restituirea sumelor plătite nedatorat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicarea unor bunuri mobile culturale. Calitatea procesuală pasivă. Reprezentarea statului român de către Ministerul Culturii. Incidenţa dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 182/2000

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituție competentă în vederea aplicării Regulamentelor Consiliului Europei nr. 1408/71 și nr. 574/72. Dovada vechimii în muncă realizate de salariat la un angajator ce nu mai există

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice