Cuvinte-cheie "Autoritate publica"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheierea unui act adiţional la un contract de achiziţie publică aflat în curs de executare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2006. Procedură aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de nelegalitate invocată împotriva unui act de informare emis de o autoritate publică. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea unei autorităţi publice la emiterea unei act administrativ sub sancţiunea plăţii de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu având ca obiect o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Obligaţia citării conducătorului autorităţii publice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea legalităţii măsurilor dispuse prin decizia camerei de conturi judeţene. Instanţa competentă material să judece litigiul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sub sancţiunea plăţii daunelor cominatorii. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Tutela administrativă exercitată de prefect. Obiectul controlului de tutelă administrativă. Inadmisibilitatea atacării unui act de dreptul muncii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1. Funcţionar public eliberat în mod nelegal din funcţia publică deţinută. Obligarea autorităţii publice la plata drepturilor salariale aferente acestei funcţii până la data reîncadrării efective. Contestarea cuantumului sumei de plată stabilită prin titlu executoriu. Instanţa competentă să judece litigiul 2. Stimulente. Condiţiile în care acestea sunt incluse în calculul despăgubirilor acordate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act fiscal. Acţiune în anulare. Competenţă materială. Criteriul valoric

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ executarii actului administrativ, contraventie Anulare act administrativ individual emis de autoritatea publică. Autorizaţie de construire. Suspendarea executării actului administrativ

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice