Cuvinte-cheie "autoritate de lucru judecat"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Contestație formulată la tabelul preliminar de creanțe. Contestație formulată împotriva tabelului definitiv de creanțe. Inexistența autorității de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâri pronunțate în procedura necontencioasă. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepția necompetenței teritoriale. Autoritate de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. din 1865. Condiții de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 5 teza finală C. proc. civ. a unei hotărâri prin care fusese admisă o altă revizuire pentru contrarietate de hotărâri. Admisibilitatea cererii. Evocarea fondului. Desființarea hotărârii judecătorești care a stat la baza admiterii cererii de revizuire formulate în baza dispozițiilor art. 322 pct. 7 C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurarea civilă obligatorie. Efectele împăcării reprezentanților legali ai minorei cu autorul accidentului în faza de urmărire penală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva dispoziției emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea încălcării de către instanța de apel a limitelor învestirii. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea corectă a dispozițiilor legale aplicabile cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. din 1865. Condiţii şi efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice