Cuvinte-cheie "autoritate de lucru judecat"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil expropriat. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu valoarea determinată într-un litigiu anterior pentru un teren învecinat. Efectul pozitiv al lucrului judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea nulității absolute și relative a hotărârii AGA. Autoritatea de lucru judecat a deciziei de anulare a sentinței pronunțate în primul ciclu procesual. Consecința pierderii calităţii de acţionar după trimiterea cauzei spre rejudecare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat european de arestare. Predare temporară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare de drept comun. Comparare titluri. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. din 1865

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Cesiunea creanţei. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil. Autoritate de lucru judecat în raport cu pretenții identice formulate în cadrul unui litigiu anterior. Efectele limitate în timp ale autorității de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cumulul răspunderii patrimoniale cu răspunderea disciplinară a salariatului. Efectele caracterului definitiv al sancţiunii disciplinare asupra dovedirii existenţei condiţiilor cumulative cerute pentru angajarea răspunderii patrimoniale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheiere interlocutorie de respingere a excepţiei prescripţiei extinctive. Reiterarea excepţiei prin întâmpinarea depusă în calea de atac. Condiţii şi efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice