Cuvinte-cheie "autoritate de lucru judecat"

 • Contractul de vânzare-cumpărare. Măsuri reparatorii în echivalent și obligaţia de demarare a procedurilor legale în vigoare pentru acordarea acestora

 • Infracţiunea de aderare la un grup infracţional. Critici privind neîntrunirea condiţiilor de tipicitate subiectivă a infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului

 • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • Invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie. Inadmisibilitatea recursurilor declarate

 • Cerere de chemare în judecată privind suspendarea contractului de finanţare până la finalizarea cercetărilor penale. Respingerea cererii de revizuire

 • Obligativitatea instanţelor de a proceda la un examen efectiv al tuturor observaţiilor şi argumentelor prezentate de părţi şi de a motiva hotărârea pronunţată prin prisma acestor elemente. Respectarea garanţiilor impuse privind dreptul părţilor la un proces echitabil

 • Critici prin care se invocă împrejurarea că fapta nu este prevăzută de legea penală şi lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. Recurs respins ca nefondat

 • Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul. Autoritate de lucru judecat

 • Operaţiuni de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială și brevetele de invenţie. Respingerea recursurilor declarate ca fiind nefondate și inadmisibile

 • Recurs în casație. Critici cu privire la situaţia de fapt şi la probatoriul administrat. Respingerea recursului declarat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice