Revista Universul Juridic

 • Neconstituționalitate (comunicat CCR): evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 204/06.03.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea CSM

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 205/07.03.2018): Art. 233^1 („Colaborarea cu organele de urmărire penală”) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • INPPI. Seminar on-line: „Insolvenţa persoanelor fizice prin prisma reglementărilor cuprinse în Legea nr. 151/2015. Scopul legii, principiile, domeniul de aplicare, formele procedurii şi iniţierea procedurii”, 15 martie 2018

 • [UPDATE: Discursul domnului Augustin Lazăr în cadrul ședinței de bilanț al activității procurorilor în anul 2017] Ministerul Public. Prezentarea raportului anual de activitate pe anul 2017

 • Şedinţa CCR – 8 martie 2018

 • Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave. Individualizeze pedeapselor: greșita aplicare a cuantumului pedepselor. Contestația la executare (CP, NCPP)

 • Principiile legalității și unicității căilor de atac. Apel și recurs. Admisibilitatea ambelor căi de atac (CPC, NCPC)

 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – reexaminat de Camera Deputaților în procedură de urgență, la cererea Președintelui României

 • Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice