Codul de procedură civilă și legislație conexă 2018. Ediție PREMIUM. Ediție tipărită pe hârtie albă

8 mart. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2064

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ ȘI LEGISLAȚIE CONEXĂ 2018

INCLUDE ȘI:

– dispoziții de aplicare

– decizii ale Curții Constituționale
– recursuri în interesul legii
– hotărâri prealabile
– jurisprudență națională
– dispoziții CEDO
– dispoziții CDFUE
– jurisprudență CEDO
– index al Codului și index al actelor conexe

 

Îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, culegerea Codul de procedură civilă și legislație conexă 2018. Ediție Premium continuă seria edițiilor PREMIUM pentru anul 2018.

Campanie Craciun UJmag 2020

Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative, extrase atent selectate și jurisprudență relevantă, națională și europeană, la care se adaugă diverse alte informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafică și cromatică speciale.

Astfel, culegerea Codul de procedură civilă și legislație conexă 2018. Ediție Premium include:

Codul de procedură civilă;

Constituția României (extras);

Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (extras);

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995;

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (extras);

Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești;

O.G. nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă;

O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară;

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești;

Monitor Dosare

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori;

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială;

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 2.201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (extras);

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (extras);

O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeana (extras);

O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;

O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (extras);

Regulamentul (UE) nr. 1.215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială;

Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă;

Ordinul nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 [art. 1.026-1.033, după rep. 2015] din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

H.G. nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite;

Legea prevenirii nr. 270/2017;

H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere.

 

Seria PREMIUM se adresează practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților.

Comandă lucrarea „Codul de procedură civilă și legislație conexă 2018. Ediție PREMIUM. Ediție tipărită pe hârtie albă”

Codul de procedură civilă și legislație conexă 2018. Ediție PREMIUM. Ediție tipărită pe hârtie albă was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.