Cuvinte-cheie "societate de asigurare"

 • Acordarea daunelor morale în conformitate cu jurisprudenţa relevantă în materia despăgubirilor morale. Respingerea recursurilor ca fiind nefondate

 • Invocarea unui drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de garanții. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a garanţiei pentru plata avansului. Posibilitatea legală a unei societăţi de asigurare de a emite scrisori de garanţie în raport cu obiectul său de activitate. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de garanții. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a garanţiei pentru plata avansului. Posibilitatea legală a unei societăţi de asigurare de a emite scrisori de garanţie în raport cu obiectul său de activitate. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva Fondului de garantare a asiguraților. Caracterul procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecării apelului. Soarta acțiunilor exercitate de societățile de asigurare față de care s-a declanșat procedura falimentului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Societate de asigurare. Hotărâre de deschidere a procedurii falimentului. Suspendarea de drept a judecății cauzei în apel. Legalitatea măsurii. Aplicarea normei speciale din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii de insolvenţă la cererea debitoarei. Condiţii. Depunerea înscrisurilor direct în apel 

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri în caz de eroare judiciară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing. Distrugerea bunului. Acţiune în despăgubiri formulată de utilizator împotriva societăţii de asigurare. Limitele mandatului deţinut de utilizator în baza contractului de leasing

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice