Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Noțiunile de ”prejudiciu decurgând din expropriere” și ”despăgubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentând prețul exproprierii cu indicele prețului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobânzii legale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Prejudiciu cauzat bugetului statului. Achitare. Nesoluționarea laturii civile în cadrul procesului penal. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Principiul disponibilității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. 2) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mijlocul procesual pentru recuperarea pagubelor produse de salariați, după abrogarea prevederilor Codului muncii anterior (Legea nr. 10/1972)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mijlocul procesul pentru recuperarea pagubelor produse de salariați, după abrogarea prevederilor Codului muncii anterior (Legea nr. 10/1972)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Marcă. Contrafacere. Acțiune în despăgubiri. Interpretarea noţiunii de „intenţie” din cuprinsul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 în raport cu prevederile Directivei 2004/48/CE

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Cauza specială de reducere a limitelor speciale de pedeapsă prevăzută de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere contractuală. Prejudiciu cauzat prin pierderea unei șanse. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în răspundere civilă delictuală. Victimă prin ricoșeu. Despăgubiri morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Prejudiciu ca urmare a fluctuației cursului de schimb valutar

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice