Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Prejudiciu ca urmare a fluctuației cursului de schimb valutar

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesorii calculate ca urmare a nerecuperării integrale şi la termen a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească anterioară

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri îndreptată împotriva statului. Repararea prejudiciului cauzat prin durata excesivă a procesului penal. Verificarea întrunirii condițiilor pentru angajarea răspunderii statului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revocare din funcția de director general. Daune-interese

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune morale. Caracterul rezonabil al cuantumului acestora

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune-interese. Beneficiul nerealizat. Contract-cadru. Funcție specifică

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cuantumul pensiei de întreținere. Noțiunea de „venit lunar net”

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri materiale reprezentând pensie de întreținere, solicitate de copiii minori ai victimei decedate într-un accident rutier. Noțiunea de venit

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Acțiune în despăgubiri pentru prejudiciul pretins a fi cauzat ca urmare a executării unei decizii de instituire a măsurilor asigurătorii anulate pe calea contestației la executare