Cuvinte-cheie "nulitatea recursului"

 • Motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie de divorţ și în materia răspunderii părinteşti

 • Contestarea concluziei privind tardivitatea formulării recursului fără depunerea dovezilor privitoare la formularea în termen a căii de atac. Anularea recursului declarat

 • Motive invocate neîncadrate în motivele de casare prevăzute de lege. Anularea recursului declarat

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege. Nulitatea recursului

 • Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor

 • Obligaţia părților de a arăta în cererea de recurs motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor

 • Critici referitoare la calitatea organismelor de gestiune colectivă şi obligaţiile care le revin acestora. Constatarea nulității recursului declarat

 • Solicitarea anulării recursului pentru lipsa semnăturii reprezentantului legal. Nulitatea cererii de recurs

 • Antecontractul de vânzare-cumpărare şi contractul de comision. Invocarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către intimaţi. Nulitatea recursului

 • Cererea de sesizare a organelor de urmărire penală. Suspiciuni cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Constatarea recursului ca fiind nul

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice