Cuvinte-cheie "Incompatibilitate"

 • Nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese. Respingerea recursului formulat ca fiind nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Consilier județean. Deținerea calității de asociat și administrator la o societate care a încheiat în calitate de intermediar, contracte de furnizare produse cu o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Analizarea îndeplinirii condițiilor legale pentru constatarea stării de incompatibilitate

 • Stabilirea anumitor drepturi salariale ale unor magistraţi. Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie în anulare. Cerere de recuzare împotriva judecătorului care a soluționat revizuirea. Neincidenţa cazului de incompatibilitate prevăzut de art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Cerere de recuzare anulată ca netimbrată. Consecințe în raport cu dispozițiile art. 47 alin. (3) și (4) NCPC. B) Cerere de recuzare. Nepronunţarea instanţei prin încheiere separată cu privire la cea de a doua cerere de recuzare. Condiţii şi efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Incompatibilitate. Nulitate absolută

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Finanţarea investiţiilor rurale din fonduri europene. Condiţii de eligibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de delegare formulată de instanța de judecată. Incompatibilitatea asistenților judiciari din cadrul instanței. Invocarea imposibilității legalei constituiri a completului de judecată specializat în soluționarea conflictelor de muncă. Inadmisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice