Cuvinte-cheie "Inchiriere"

  • Acțiune în vederea dispunerii anulării procesului-verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare. Admiterea recursului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Închiriere. Evacuare. Suspendare. Inadmisibilitate. Atingerea adusă mecanismelor legii insolvenței prin promovarea acțiunii în evacuare îndreptată împotriva debitoarei insolvente și afectarea sau nu prin aceasta a activității economice a debitoarei, precum și a bunurilor sale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nevalorificarea efectului întreruptiv al prescripţiei cu privire la un act de recunoaştere a datoriei. Răspundere civilă contractuală. Închiriere. Clauză penală. Penalități de întârziere

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instanţă specializată. Criterii de stabilire a competenţei materiale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului de închiriere, în urma transmiterii de către proprietar a notificării de denunţare unilaterală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

  • Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – modificări (Legea nr. 129/2015)

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice