Cuvinte-cheie "Hotarare CEDO"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Respingerea cererii de revizuire. Cale de atac. Inadmisibilitate

 • Hotărârea CEDO în Cauza Răzvan Laurenţiu Constantinescu împotriva României

 • Hotărârea CEDO în Cauza Bălteanu împotriva României

 • Hotărârea CEDO în Cauza Pascoi^1 împotriva României

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre CEDO prin care s-a constatat încălcarea art. 6 din Convenție pentru executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătorești. Revizuire. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 322 pct. 9 C. proc.civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune materiale și morale solicitate Statului Român ca urmare a constatării de către Curtea Europeană a încălcării art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire formulată ca urmare a pronunțării unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 322 pct. 9 C. proc. civ.

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice