Cuvinte-cheie "Hotarare CEDO"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Recurs. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsura trecerii în rezervă a unui cadru militar dispusă în considerarea acelorași fapte pentru care ulterior a fost pronunțată o hotărâre penală definitivă de condamnare. Constatarea de către CEDO a încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Repunerea în situaţia anterioară trecerii în rezervă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Omisiunea instanţei de recurs de a audia inculpatul şi a administra probele esenţiale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Respingerea cererii de revizuire. Cale de atac. Inadmisibilitate

 • Hotărârea CEDO în Cauza Răzvan Laurenţiu Constantinescu împotriva României

 • Hotărârea CEDO în Cauza Bălteanu împotriva României

 • Hotărârea CEDO în Cauza Pascoi^1 împotriva României

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre CEDO prin care s-a constatat încălcarea art. 6 din Convenție pentru executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătorești. Revizuire. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 322 pct. 9 C. proc.civ.

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice