Cuvinte-cheie "exequatur"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Cerere de recunoaștere pe teritoriul României a unei hotărâri arbitrale străine. Interpretarea sintagmei „domiciliul sau, după caz, sediul celui căruia i se opune respectiva hotărâre arbitrală”. Incidența dispozițiilor art. 1126 alin. (2) Cod procedură civilă. Competență teritorială exclusivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recunoaştere pe teritoriul României a unei hotărâri străine pronunţate în baza acordului părţilor. Conflict negativ de competenţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recunoaștere a unei hotărâri pronunțate în materia matrimonială și a răspunderii părintești într-un stat membru al Uniunii Europene. Lipsa dovezii înștiințării pârâtului despre desfășurarea procesului. Motiv de refuz

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Înscris declarat fals. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre pronunțată în materia obligației de întreținere într-un stat membru al Uniunii Europene care are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007. Eliminarea procedurii de exequatur. Recunoastere de drept

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri judecătoreşti străine. Recurs. Cerere de suspendare a executării. Lipsa caracterului executoriu al hotărârii recurate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în Germania

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre de divorț pronunțată într-un stat extracomunitar. Cerere având ca obiect revenirea la numele anterior în cadrul procedurii de exequatur în lipsa unei astfel de mențiuni în hotărârea de divorț

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Exequatur. Obligativitatea parcurgerii procedurii speciale pentru recunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțată de o instanță a unui stat membru al Uniunii Europene în situația în care acțiune a fost promovată înainte de data aderării României la Uniunea Europeană

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de încuviințare a executării silite a unei hotărâri pronunțate de o instanță străină. Întreruperea cursului prescripției dreptului de a cere executarea pe durata procedurii de exequatur

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice