Cuvinte-cheie "drept la aparare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Noţiunea de „audiere”, în accepţiunea cazului de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. h) C. proc. pen.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Noţiunea de „audiere”, în accepţiunea cazului de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. h) C. proc. pen.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Noţiunea de „audiere”, în accepţiunea cazului de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. h) C. proc. pen.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recunoaștere a unei hotărâri pronunțate în materia matrimonială și a răspunderii părintești într-un stat membru al Uniunii Europene. Lipsa dovezii înștiințării pârâtului despre desfășurarea procesului. Motiv de refuz

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Complet de divergenţă. Lipsa informării părţilor într-un mod concret şi efectiv asupra chestiunii ce a impus reluarea dezbaterilor. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Condiții. Posibilitatea exercitării dreptului la tăcere. Respectarea dreptului la apărare al celorlalți coinculpați

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acţiune în pretenţii. Plată parţială a datoriei. Efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 2538 NCC. 2) Exercitarea activităţii specifice unui practician în insolvenţă de către o persoană fizică autorizată. Inadmisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenţie principală. Inadmisibilitate. Invocarea încălcării principiului egalităţii părţilor şi a dreptului de apărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Dreptul la apărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea cererii de chemare în judecată ca nelegal timbrată. Termen nerezonabil acordat părţii cu domiciliul într-un alt stat pentru a complini diferenţa taxei judiciare de timbru datorate. Încălcarea dreptului de acces la o instanţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice