Cuvinte-cheie "Capital social"

  • Despre admisibilitatea majorării capitalului social al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, care sunt supuse unei proceduri de insolvenţă (de reorganizare), prin utilizarea procedeului (sursei) compensării unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale acesteia (I)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere formulată în temeiul art. 155¹ din Legea nr. 31/1990. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Activitate concurenţială desfăşurată de un asociat. Cerere de excludere întemeiată pe dispoziţiile art. 222 lit. d) din Legea nr. 31/1990

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea încetării calităţii de asociat. Determinarea datei de referinţă în raport cu care se stabilesc drepturile asociatului retras

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Majorarea de drept a capitalului social cu valoarea din certificatul de atestare a dreptului de proprietate. Dispoziţii legale aplicabile

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înscriere menţiuni în registrul comerţului. Înregistrarea unui act pentru care legea nu prevede obligaţia de publicitate. Admisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Hotărâre a adunării generale a asociaţilor. Inadmisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Prejudiciul cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de o societate comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice