Cuvinte-cheie "act de dispozitie"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil aflat în coproprietatea devălmașă a soților. Antecontract de vânzare-cumpărare. Lipsa acordului expres al soțului coproprietar în vederea vânzării bunului. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil aflat în coproprietatea devălmașă a soților. Antecontract de vânzare-cumpărare. Lipsa acordului expres al soțului coproprietar în vederea vânzării bunului. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Partaj. Persoană impozabilă în scop de TVA. Tranzacție imobiliară. Activitate economică sau exercitara unei operațiuni de dispoziție din patrimoniul personal

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Partaj. Persoană impozabilă în scop de TVA. Tranzacție imobiliară. Activitate economică sau exercitara unei operațiuni de dispoziție din patrimoniul personal

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare cumpărare a unui bun imobil. Promisiune bilaterală de vânzare cumpărare încheiată de reclamant cu un terţ care nu este proprietar al bunului imobil respectiv

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurarea civilă obligatorie. Efectele împăcării reprezentanților legali ai minorei cu autorul accidentului în faza de urmărire penală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Succesiune. Acceptare tacită. Forme de manifestare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conciliere directă. Mandat special în sensul angajării răspunderii pentru plata penalităţilor de întârziere

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Regula unanimităţii. Excepţii

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice