Revista Universul Juridic

 • Consiliul Legislativ. Avize emise – 15 martie 2023

 • Cerere de anulare a deciziei privind pensia militară de stat pentru limită de vârstă, emiterea unei noi decizii privind drepturile de pensie, obligarea Casei Sectoriale de Pensii a MAI la plata diferenţelor drepturilor de pensie ale contestatorului ca urmare a emiterii noii decizii de pensie şi la plata dobânzii legale şi a indicelui de inflaţie aferentă sumelor neachitate

 • ÎCCJ. Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier (14 martie-2 mai 2023)

 • Inadmisibilitate. Încercarea de a promova o cale de atac care nu e prevăzută de lege. Încălcarea principiului legalităţii şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor

 • Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru modificarea Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului

 • Recurs formulat în vederea recunoaştereii unui drept de superficie în favoarea recurentului-pârât. Recurs nefondat

 • Decrete prezidențiale. Legea privind securitatea şi apărarea cibernetică a României și alte decrete semnate

 • CSM. Comisia nr. 1 – judecători „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din 13 martie 2023

 • Conformitatea actului administrativ normativ cu actul normativ cu forță juridică superioară

 • Dezvoltarea mijloacelor de comunicare a actelor de procedură civilă în contextul pandemiei de Covid 19

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice