Inadmisibilitate. Încercarea de a promova o cale de atac care nu e prevăzută de lege. Încălcarea principiului legalităţii şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor

15 mart. 2023
Vizualizari: 339
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 341 alin. (6) lit. a)
  • NCPP: art. 426 lit. a) c) - h)

Prin încheierea nr. 243 din data de 12 aprilie 2022, pronunțată în dosarul nr. x/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală a respins, ca inadmisibilă, contestația declarată de contestatorul A. împotriva încheierii penale nr. 16 din data de 02 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în dosarul nr. x/2022.

Pentru a se pronunța în acest sens, a reținut că prin încheierea penală nr. 16 din data de 02 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în dosarul nr. x/2022, în baza art. 341 alin. (6) lit. a) C. proc. pen., s-a respins plângerea formulată de petentul A., împotriva soluției de clasare dispusă prin ordonanța procurorului din 30.12.2021 din dosarul nr. x/2021 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, menținută prin ordonanța din 21.01.2022 a procurorului ierarhic superior, în dosarul nr. x/2021 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, ca fiind nefondată. În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., s-a dispus obligarea petentului la plata sumei de 100 RON, cu titlu cheltuieli judiciare, avansate de stat.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 296 din 11 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cauza, raportat de admisibilitatea contestației declarată de petentul A. împotriva încheierii penale nr. 16 din data de 02 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în dosarul nr. x/2022, Înalta Curte – Completul de 2 judecători de cameră preliminară a constatat că obiectul căii de atac îl constituie încheierea penală nr. 16, din data de 02 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în dosarul nr. x/2022, prin care, în baza art. 341 alin. (6) lit. a) din C. proc. pen., s-a respins plângerea formulată de petentul A., împotriva soluției de clasare, dispusă prin ordonanța procurorului din data de 30 decembrie 2021, din dosarul nr. x/2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, menținută prin ordonanța din data de 21 ianuarie 2022 a procurorului ierarhic superior, în dosarul nr. x/2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, ca fiind nefondată.

Potrivit dispozițiilor art. 341 alin. (6) lit. a) din C. proc. pen., în cauzele în care nu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune respingerea plângerii, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată.

Conform dispozițiilor art. 341 alin. (8) din C. proc. pen., încheierea prin care s-a pronunțat soluția de respingere a plângerii, prevăzută de alin. (6) al aceluiași text de lege, este definitivă.

Prin urmare, conform dispozițiilor legale precitate, s-a constatat că petentul A. a declarat o cale de atac împotriva unei soluții nesusceptibile de reformare, astfel că, prin promovarea acesteia, petentul încearcă să promoveze o cale de atac care nu e prevăzută de lege.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalității, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților și din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instanțelor judecătorești și soluționarea cererilor în limitele competenței atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 din Constituția României. C. proc. pen. reglementează hotărârile susceptibile de a fi supuse examinării, căile de atac care pot fi exercitate împotriva acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârilor.

Inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual.

Prin urmare, petentului A. nu îi este recunoscută calea de atac împotriva încheierii penale nr. 16 din data de 02 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în dosarul nr. x/2022, întrucât aceasta a fost formulată împotriva unei încheieri definitive.

Împotriva încheierii nr. 243 din data de 12 aprilie 2022, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2022 a formulat contestație în anulare contestatorul A..

Examinând actele și lucrările din dosar, Înalta Curte contată că cererea de contestație în anulare este inadmisibilă.

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată în cazurile strict și limitativ prevăzute de lege, în scopul anulării unei hotărâri definitive pronunțate cu încălcarea normelor procesual-penale.

În acest sens, Înalta Curte reamintește că sunt supuse contestației în anulare deciziile definitive pronunțate de instanțele de apel prin care acestea s-au pronunțat cu privire la acțiunea penală sau civilă ori au dispus trimiterea cauzei spre rejudecare atunci când este invocat unul din cazurile prevăzute de art. 426 lit. a), c) – h) din C. proc. pen.

De asemenea, se poate formulat contestație în anulare împotriva hotărârilor penale definitive pronunțate de prima instanță sau de instanța de apel prin care se rezolvă acțiunea penală sau civilă atunci când este invocat cazul prevăzut de art. 426 lit. b) din C. proc. pen., precum și ultima hotărâre definitivă prin care instanța penală s-a pronunțat asupra fondului cauzei întrucât se invocă existența autorității de lucru judecat a primei hotărâri.

În cauza de față contestatorul A. a formulat contestație în anulare împotriva unei încheieri prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, contestația formulată împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară a respins plângerea sa împotriva ordonanței de clasare.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În acest sens, Înalta Curte constată exercitarea unei căi de atac ce nu este prevăzută de lege, fiind inadmisibilă.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și al principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților și din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instanțelor judecătorești și soluționarea cererilor în limitele competenței atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 din Constituția României.

C. proc. pen. reglementează hotărârile susceptibile de a fi supuse examinării, căile de atac care pot fi exercitate împotriva acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârilor.

Inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) din C. proc. pen. conform cărora cheltuielile judiciare sunt suportate de persoana căreia i s-a respins cererea, va obliga contestatorul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Inadmisibilitate. Încercarea de a promova o cale de atac care nu e prevăzută de lege. Încălcarea principiului legalității și a principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților was last modified: martie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.