Revista Universul Juridic

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 23/2018 (M. Of. nr. 109/12.02.2019): Art. 43 din O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor rap. la art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale. Recurs respins ca nefondat (NCP, NCPP, L. nr. 304/2004, L. nr. 47/1992)

 • Recurs respins. Răspunderea pentru defectele de calitate apărute din culpa executantului. Încălcarea efectivă a ordinii publice (NCPC, L. nr. 10/1995, L. nr. 449/2003)

 • [UPDATE: Curriculum vitae și declarațiile de intenție ale candidaților] Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere referitor la procedura și regulamentul de alegeri – 2019

 • [UPDATE: Ordinea de zi soluționată] Ședința CSM din 14 februarie 2019: Ordinea de zi (secția pentru judecători)

 • INR. Seminarii internaționale în cadrul proiectului „Europa pentru notari – Notari pentru Europa” 2018-2020

 • Standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (OMMJS nr. 82/2019)

 • Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 – modificări (H.G. nr. 52/2019)

 • Neconstituționalitate (Comunicat CCR): Art. 174 („Incompatibilitatea expertului”) alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Aspecte controversate din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi din jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noţiunilor de „autoritate publică” şi „instituţie publică” şi, pe de altă parte, a noţiunilor de „autoritate publică” şi „autoritate publică asimilată” în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare

 • Abonează-te la newsletter