Revista Universul Juridic

 • Abuzul de poziție dominantă în dreptul european al concurenței (II)

 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 325/2015)

 • Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (O.U.G. nr. 57/2015)

 • Posibile răspunsuri în Cauza C-212/15 ENEFI – cerere preliminară de interpretare a dispozițiilor art. 4 alin. (1) şi (2) lit. (f) şi (k) din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență

 • Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

 • Competența de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia (OPANAF nr. 3695/2015)

 • Ordonanța de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice și alte acte normative (adoptate de Guvern)

 • Programul de stagiu multilateral pentru avocaţi (2016) – Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională

 • Consideraţii asupra pluralităţii intermediare de infracţiuni. Condiţii şi tratament sancţionator

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 950/22.12.2015): Art. 60 alin. (1) lit. g) din Codul muncii. Imposibilitatea concedierii salariatului pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical

 • Abonează-te la newsletter