Laura Lazăr

Laura Lazăr

Este asistent universitar doctor în cadrul Departamentului de Drept Public a Facultății de Drept din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca unde desfășoară activități de seminarizare pentru disciplina Dreptul instituțional al Uniunii Europene și Drept internațional public (în limba maghiară).

Totodată, predă cursurile de Dreptul european al afacerilor (în limba maghiară) și Terminologie juridică româno-maghiară. Laura Lazăr deține titlul de doctor în economie, în domeniul Economie și afaceri internaționale.
Printre publicațiile acesteia se numără volumul publicat în 2013 intitulat ”Abuzul de poziție dominantă. Evoluții și perspective în dreptul european și național al concurenței”, precum și peste 20 de articole de specialitate publicate în domeniul Dreptului european al afacerilor, respectiv Dreptul concurenței.
Autoarea este practician în insolvență în cadrul ”Hodoș Business Recovery” SPRL din septembrie 2014.
Aceasta deține și calitatea de membru al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene.