Revista Universul Juridic

 • Dreptul procesual civil român suplu şi simplu între concept şi realitate (II)

 • Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

 • Codul deontologic al notarilor publici din România (Hotărârea UNNPR nr. 9/2015)

 • Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României (H.G. nr. 954/2015)

 • Plenul CSM a aprobat calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor previzionate pentru anul 2016

 • Neconstituționalitate (M. Of. nr. 948/22.12.2015): Art. 124 („Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget”) alin. (1) Cod procedură fiscală

 • Aprobarea O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și alte acte normative (promulgate)

 • Ziua Internațională Anticorupție – „Încrederea în actul de justiţie reflectată în numărul sporit de sesizări”

 • Astăzi, în ședința de Guvern: Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice și alte acte normative

 • Oxfordul din Bănie

 • Abonează-te la newsletter