Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de plată cu privire la executarea scrisorii de garanţie. Natura juridică. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Obligaţia de plată a chiriei supusă unei condiţii suspensive pur potestative care depinde de voinţa chiriaşului. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imposibilitate temporară de exercitare a atribuţiilor de către preşedintele Consiliului de administraţie. Revocarea din funcţia deţinută. Acţiune în daune-interese. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea adresei emise de către Inspectoratul Şcolar. Recunoaşterea dreptului de a participa la examenul de definitivat pentru absolvent Universitatea „Spiru Haret”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Arestarea preventivă a inculpatului. Necesitatea îndeplinirii, în mod cumulativ, a cerinţelor prevăzute de legislaţia naţională, de reglementările Uniunii Europene şi jurisprudenţa CEDO

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Interdicţia de realizare a operaţiunii tabulare a dezmembrării impusă de prevederile art. 83 alin. (21) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 133/2009. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire în natură a unui imobil aflat în patrimoniul unei bănci, preluat abuziv de stat. Calitatea autorului persoanelor care au formulat notificare de acționar majoritar al băncii. Lipsa calității de persoană îndreptățită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Reluarea procedurii după soluţionarea notificării în procedura specială a Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contrabandă calificată. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanță fiscală. Unitate administrativ-teritorială. Restituire sume de la bugetul local. Calitate procesuală pasivă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice