Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia obţinerii autorizaţiei de construire de către titularul unui drept real. Calitatea procesuală pasivă în cadrul acţiunii având ca obiect desfiinţarea unor lucrări realizate fără autorizaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2010, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de management încheiat cu o instituţie publică. Competenţa materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drepturi patrimoniale ale artistului interpret. Utilizarea și comercializarea operelor audiovizuale fără consimțământul moștenitorului artistului interpret. Despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea creanţei. Condiţiile de formă cerute pentru încheierea valabilă a contractului de cesiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Acţiune în revendicare formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 în lipsa parcurgerii procedurii administrative. Respingerea acțiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea TVA-ului aferent vânzării-cumpărării de locuinţe. Termen de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea unei hotărâri AGA prin care au fost adoptate mai multe decizii. Disjungere. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 221/2009. Modificări legislative aduse prin Legea nr. 202/2010 referitoare la cale de atac

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice