Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea unei hotărâri AGA prin care au fost adoptate mai multe decizii. Disjungere. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 221/2009. Modificări legislative aduse prin Legea nr. 202/2010 referitoare la cale de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei. Concursul între anularea şi revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omor deosebit de grav. Lipsire de libertate în mod ilegal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare acţiuni încheiat în cadrul procesului de privatizare. Caracterul de titlu executoriu conferit contractului la data intrării in vigoare a O.U.G nr. 64/2005. Efecte asupra prescripţiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cazurile de casare prevăzute în art. 3859 alin. (1) pct. 12 teza I şi 18 C. proc. pen. Distincţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (12) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata redevenţei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura specială prevăzută de O.U.G. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescripţie. Recunoaşterea concedentei privind încasarea redevenţei în litigiu, anterior privatizării societăţii concesoare. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (1^2) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice