Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Individualizarea modalităţii de executare a pedepsei. Concursul între anularea şi revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omor deosebit de grav. Lipsire de libertate în mod ilegal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare acţiuni încheiat în cadrul procesului de privatizare. Caracterul de titlu executoriu conferit contractului la data intrării in vigoare a O.U.G nr. 64/2005. Efecte asupra prescripţiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cazurile de casare prevăzute în art. 3859 alin. (1) pct. 12 teza I şi 18 C. proc. pen. Distincţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (12) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata redevenţei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura specială prevăzută de O.U.G. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescripţie. Recunoaşterea concedentei privind încasarea redevenţei în litigiu, anterior privatizării societăţii concesoare. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (1^2) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă prin care judecătoria dispune internarea medicală în temeiul art. 431 alin. (12) C. proc. pen. Recurs. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere aplicată conducătorului autorităţii publice. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul juridic aplicabil construcţiilor edificate pe terenuri, demolate şi reedificate pe un alt amplasament

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice