Cuvinte-cheie "tabelul creantelor"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura insolvenței. Contestație la tabelul suplimentar al creanțelor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Contestație la tabelul suplimentar al creanțelor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţa. Contestaţie la tabel. Creanţă bugetară. Decădere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura insolvenţei. Act administrativ fiscal necomunicat debitorului. Neînscrierea creanţei atestate de actul admi-nistrativ fiscal necomunicat debitorului în tabelul de creanţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie la raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire. Valorificarea unui drept de creanță conform precizării la declarația de creanță, ulterior publicării tabelului definitiv consolidat de creanțe. Respingere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie la raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire. Valorificarea unui drept de creanță conform precizării la declarația de creanță, ulterior publicării tabelului definitiv consolidat de creanțe. Respingere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva raportului de activitate publicat în BPI. Cerere de plata a unei creanţe. Garanţia de bună execuţie reţinută de către antreprenor până la expirarea termenului de garanţie prevăzut în contract

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prescripţia extinctivă reţinută de administratorul judiciar cu ocazia întocmirii tabelului preliminar. Posibilitatea contestării intervenirii acesteia prin dovedirea cu înscrisuri noi a unei cauze de întrerupere a termenului de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prescripţia extinctivă reţinută de administratorul judiciar cu ocazia întocmirii tabelului preliminar. Posibilitatea contestării intervenirii acesteia prin dovedirea cu înscrisuri noi a unei cauze de întrerupere a termenului de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prescripţia extinctivă reţinută de administratorul judiciar cu ocazia întocmirii tabelului preliminar. Posibilitatea contestării intervenirii acesteia prin dovedirea cu înscrisuri noi a unei cauze de întrerupere a termenului de prescripţie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice