Cuvinte-cheie "Rolul activ al judecatorului"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul rolului activ al judecătorului vs. principiul disponibilităţii. Regulator de competenţă. Calificarea cererii de chemare în judecată în raport cu obiectul acesteia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Principiul rolului activ al judecătorului vs. principiul disponibilităţii. Regulator de competenţă. Calificarea cererii de chemare în judecată în raport cu obiectul acesteia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întâmpinare. Lipsa comunicării în termen. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Rolul judecătorului în aflarea adevărului. Analiză prin raportare la principiile fundamentale ale procesului civil: principiul imparțialității instanței, principiul contradictorialității, al disponibilității, principiul dreptului la apărare și principiul egalității părților. 2) Dovedirea situației de fapt fiscale. Caracterul de mijloc de probă al corespondenței electronice. Limitele în care instanța de recurs poate analiza, în contextul procedural oferit art. 488 alin. (1) pct. 8 C. porc civ, criticile de recurs vizând aspecte ce țin de probatoriul cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Prescripție extinctivă. Încălcarea de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 22 NCPC. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității absolute. Invocarea unor aspecte ulterioare încheierii actului, specifice executării acestuia. Respingerea cererii de probatorii în baza art. 255 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Invocarea existenței motivelor străine de natura pricinii. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Complet de divergenţă. Lipsa informării părţilor într-un mod concret şi efectiv asupra chestiunii ce a impus reluarea dezbaterilor. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiile fundamentale ale procesului civil. Decăderea reclamantului din proba încuviințată. Condiții și efecte. Rolul judecătorului în aflarea adevărului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul disponibilităţii şi rolul activ al judecătorului. Limitele învestirii instanţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecății cauzei ca urmare a decesului uneia dintre părți. Cerere de repunere pe rol. Indicarea moştenitorilor defunctului. Nelegalitatea menținerii măsurii suspendării. Rolul activ al judecătorului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice