Cuvinte-cheie "Mandatar"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de încuviinţare a executării silite. Debitor cu sediul în străinătate şi cu sediu procesual ales pe teritoriul României. Competenţă teritorială

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de încuviinţare a executării silite. Debitor cu sediul în străinătate şi cu sediu procesual ales pe teritoriul României. Competenţă teritorială

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

  • Manifestarea de voinţă în sensul renunţării la judecată. Desistarea recurentului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă. Competență teritorială. Subunitate fără personalitate juridică

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea de judecător la o curte de apel a mandatarului părții intimate. Cerere de strămutare pe motiv de bănuială legitimă. Competența de soluționare

  • Consideraţii cu privire la expirarea mandatului și posibilitatea prelungirii de drept a puterii de reprezentare a mandatarului potrivit noului Cod civil

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de mandat. Obligația mandatarului de a preda moștenitorilor mandantului bunurile primite în puterea mandatului

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice