Cuvinte-cheie "Indemnizatie"

  • Sumă compensatorie cu titlu de spor de doctorat. Cerere privind obligarea pârâtului să majoreze indemnizaţia brută lunară prin calcularea sporului de doctorat de 15% la cuantumul indemnizaţiei pe care ar fi trebuit să o aibă reclamanta

  • Obligarea pârâtului la emiterea unui alt ordin de salarizare. Principiul egalităţii în faţa legii a tuturor categoriilor de salariaţi. Recurs respins ca nefondat

  • Solicitarea obligării pârâților la recalcularea bursei de auditor de justiţie, precum şi la plata diferenţelor dintre bursa efectiv încasată şi cea cuvenită

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Adopție. Acordarea indemnizaţiei lunare pe perioada concediului de acomodare

  • Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Hotărârea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 1/2016)

  • Indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România (H.G. nr. 905/2015)

  • Normele financiare pentru activitatea sportivă – modificări (H.G. nr. 519/2015)

  • Reglementări privind veteranii de război, invalizii şi văduvele de război (O.U.G. nr. 9/2015)

  • Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 – modificări (Legea nr. 69/2015)