Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Hotărârea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 1/2016)

23 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1621

Despre

  • M. Of. nr. 125 din 17 februarie 2016
  • Hotărârea Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 1/2016
  • Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul de aprobareActul aprobat
Hotărârea Camerei Deputaților și a Senatului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 125 din 17 februarie 2016)Normele metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor


În M. Of. nr. 125 din 17 februarie 2016, s-a publicat Hotărârea Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (rep. M. Of. nr. 49 din 22 ianuarie 2016).

 

Monitor Dosare

Persoanele îndreptățite

Art. 1 la primul alineat prevede faptul că indemnizația pentru limită de vârstă se acordă, la cerere, deputaților și senatorilor care, începând cu anul 1990, au exercitat mandate de deputat și/sau de senator, în condițiile prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, denumită în continuare Legea nr. 96/2006, respectiv de art. II din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, dacă aceștia nu sunt realeși pentru un nou mandat.

 

Condițiile

Art. 1 la al doilea alineat stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ deputatul/senatorul pentru a beneficia de indemnizația pentru limită de vârstă. Acestea sunt următoarele:

a) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută, după caz, în anexele nr. 5 și 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sau vârsta standard redusă în conformitate cu prevederile aceleași legi sau ale altor legi speciale;

b) este beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă;

c) a exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet ca deputat/senator;

d) a încetat mandatul de deputat/senator;

e) nu a fost reales pentru un nou mandat;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru comiterea, în calitate de deputat sau de senator, a unei infracțiuni de corupție prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

g) nu beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Depunerea certificatului de cazier

Potrivit art. 4, în vederea aplicării prevederilor art. 50 din Legea nr. 96/2006, persoana care se consideră îndreptățită să beneficieze de indemnizația pentru limită de vârstă va depune un certificat de cazier judiciar.

 

Calculul indemnizației

Cu privire la calculul indemnizației, art. 5 prevede:

„(1) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară a unui deputat sau senator în activitate, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea beneficiarului.

(2) Calculul numărului lunilor de mandat se face prin însumarea numărului de luni aferente a maximum 3 mandate de parlamentar.

(3) În situația în care o persoană a exercitat mai mult de 3 mandate, aceasta poate opta pentru indicarea mandatelor care să fie luate în calcul.

(4) În situația în care o persoană a exercitat cel puțin un mandat complet, iar celelalte mandate sunt incomplete, la calculul indemnizației stabilite potrivit alin. (1) și (2) se iau în calcul și lunile aferente mandatelor incomplete, în limita a 3 mandate de 48 de luni.

(5) Deputații și senatorii care au valorificat perioadele de mandat la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot valorifica aceleași perioade de mandat și pentru a solicita indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006, republicată”.

 

Actualizarea indemnizației

Art. 6 dispune faptul că indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează ori de câte ori se majorează sau se indexează indemnizația brută lunară a unui deputat/senator aflat în exercitarea mandatului, cu aceeași dată.

 

Impozitarea indemnizației

Conform art. 7, indemnizația pentru limită de vârstă calculată conform art. 5 alin. (1) și (2) din prezentele norme este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate, conform Codului fiscal.

 

Procedura de acordarea

Art. 8 stabilește următoarea procedură de acordare a indemnizației:

„(1) Indemnizația pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptățite.

(2) Cererea, semnată și datată olograf, însoțită de toate documentele necesare, se depune personal, prin poștă sau prin mandatar desemnat prin procură specială autentică.

(3) Procura specială autentică prevăzută la alin. (2) se emite potrivit reglementărilor legale în materie. Dacă procura nu este redactată în limba română, aceasta trebuie însoțită de traducere legalizată.

(4) Cererea de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă, însoțită de documentația necesară, se depune la Secretariatul general al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, în cel mult 30 de zile de la data îndeplinirii condițiilor de acordare a acestui drept.

(5) Cererile depuse până la intrarea în vigoare a prezentelor norme își mențin valabilitatea, urmând ca dosarul să fie completat cu actele necesare stabilirii indemnizației pentru limită de vârstă.

(6) În cazul persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă și a căror cerere a fost înregistrată peste termenul prevăzut la alin. (4), drepturile se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, însoțită de documentația completă.

(7) În cazul dosarului incomplet, se va pune în vedere solicitantului completarea acestuia, drepturile urmând să se acorde de la data depunerii cererii.

(8) În cazul persoanelor care au exercitat mai multe mandate, atât de deputat, cât și de senator, cererea se va depune la Secretariatul general al Camerei la care au exercitat ultimul mandat”.

 

Documentele necesare pentru constituirea dosarului

Art. 9 prevede documente pe care trebuie să le conțină dosarul constituit în vederea stabilirii și acordării indemnizației pentru limită de vârstă:

a) cerere privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă, conform anexei nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) procură specială autentică în original, însoțită de copia actului de identitate a mandatarului și de traducerea legalizată, după caz;

d) certificatul de cazier judiciar în original;

e) decizia de pensie pentru limită de vârstă, original și copie; originalul se restituie după certificare.

De asemenea, dosarul va cuprinde și o declarație pe propria răspundere, completată de beneficiar.

 

Plata indemnizației

Art. 12 stabilește următoarele:

– plata indemnizației pentru limită de vârstă se efectuează lunar de către Camera Deputaților sau Senat, pe teritoriul României, la data de 15 a lunii curente pentru drepturile aferente lunii anterioare.

– plata drepturilor se face prin plată directă beneficiarului în numerar, prin mandat poștal sau prin virament bancar în contul personal al beneficiarului.

– lunar, se va emite un înscris care va evidenția toate elementele de calcul privind sumele lunare și care se va comunica beneficiarului prin poștă odată cu plata indemnizației.

 

Suspendarea de drept a plății

Art. 14 la primul alineat prevede faptul că plata indemnizației pentru limită de vârstă se suspendă de drept, în cazul în care beneficiarul obține un nou mandat de parlamentar.

Art. 14 stabilește la alineatul următor faptul că reluarea plății indemnizației pentru limită de vârstă ca urmare a încetării situațiilor prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare depunerii cererii.

În sfârșit, la ultimul alineat prevede faptul că la suspendarea și la reluarea plății indemnizației pentru limită de vârstă se va emite un ordin de suspendare/reluare.

 

Încetarea plății

Art. 15 la primul alineat stabilește faptul că plata indemnizației pentru limită de vârstă încetează:

a) în luna următoare celei în care a intervenit decesul;

b) conform art. 50 din Legea nr. 96/2006, la data condamnării definitive pentru comiterea, în calitate de deputat sau de senator, a unei infracțiuni de corupție prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit alineatului următor, la încetarea plății indemnizației pentru limită de vârstă se va emite un ordin de încetare.

Normele metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Hotărârea Camerei Deputaților și a Senatului nr. 1/2016) was last modified: februarie 23rd, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter